Ngày: Tháng Năm 27, 2018

cách đọc sách hiệu quả

How to read a book (Đọc sách như một nghệ thuật) – Cẩm nang hướng dẫn đọc sách hiệu quả từ Mortimer Adler

27/05/2018

Tôi chắc chắn rằng bạn đã biết cách đọc một quyển sách. Bạn được dạy ở trường tiểu học. Nhưng bạn có biết cách đọc sách hiệu quả không? Có một sự khác biệt giữa đọc để hiểu và đọc thông tin đấy. Tôi chắc chắn rằng bạn đã biết cách đọc một quyển sách. Bạn […]

Read More