Ngày: Tháng Ba 21, 2018

Đọc sách

Đọc sách sẽ giúp bạn xây dựng 7 thói quen này

21/03/2018

Định nghĩ thông thường về công nghệ mà tôi từng được nghe là về “tính làm được nhiều hơn từ ít công sức hơn”. Và sách là một loại công nghệ đầy quyền lực. Chúng ta chỉ được sống một lần, nhưng thông qua việc đọc sách, chúng ta có thể nhận được sự thông […]

Read More