Tháng: Tháng Mười Một 2017

Marginalia – Ghi chú để đọc sách tốt hơn

21/11/2017

Francis Bacon đã từng nhận xét, “Một số cuốn sách phải được nếm thử, những cuốn sách khác bị nuốt chửng, và một số sách được nhai và tiêu hóa.” Đọc và viết thường đi đôi với nhau. Đọc sách không phải là kỹ năng thụ động mà là kỹ năng tích cực. Một trong […]

Read More